Concrete poem about SPRING

 

S          P          R        I           N         G

a          e          i           s          e          o

y,         e          g                      a

p          h          c          r           w

d          s          t           r                       i

o                                  a          e          t

C         n          c          v          h

y          h          o          k          e

o          e          w         I           r           i

u          e                      n          y          t!

s          E          g

h                      a                      s          H

e          W        r           s          u          i

a          h          t           m         r

r           o          h          i           f           S

o                      l           a          p

i           s                      e          c          r

t?                                 s          e          i

n

g